กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 พ.ค. 2561 01:06 Upright School แนบ รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน.pdf กับ จัดสรรงบประมาณ โครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2561
4 พ.ค. 2561 01:06 Upright School สร้าง จัดสรรงบประมาณ โครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2561
4 พ.ค. 2561 00:59 Upright School แก้ไข หน้าแรก
4 เม.ย. 2561 20:37 Upright School แนบ Screen Shot 2561-04-05 at 10.33.09.png กับ หน้าแรก
1 เม.ย. 2561 08:05 Upright School แก้ไข ครั้งที่ 3 (กันยายน)
1 เม.ย. 2561 08:04 Upright School แก้ไข ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม)
1 เม.ย. 2561 08:04 Upright School แก้ไข ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม)
1 เม.ย. 2561 08:01 Upright School แก้ไข ครั้งที่ 1 (พฤษภาคม)
1 เม.ย. 2561 08:00 Upright School แก้ไข ครั้งที่ 1 (พฤษภาคม)
1 เม.ย. 2561 07:19 Upright School แก้ไข ครั้งที่ 1 (พฤษภาคม)
21 มี.ค. 2561 09:27 Upright School แก้ไข หน้าแรก
20 มี.ค. 2561 17:28 Upright School แก้ไข หน้าแรก
20 มี.ค. 2561 17:26 Upright School แก้ไข อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
20 มี.ค. 2561 17:25 Upright School แนบ สพป.สพม.ว730.pdf กับ อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
20 มี.ค. 2561 17:25 Upright School แก้ไข อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
20 มี.ค. 2561 17:24 Upright School แก้ไข อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
20 มี.ค. 2561 17:24 Upright School สร้าง บทความไม่มีชื่อ
19 มี.ค. 2561 01:54 Upright School แก้ไข หน้าแรก
19 มี.ค. 2561 01:49 Upright School แก้ไข หน้าแรก
8 มี.ค. 2561 21:36 Upright School แก้ไข หน้าแรก
21 ก.พ. 2561 20:10 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ สพท.สุจริต
21 ก.พ. 2561 20:09 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ สพท.สุจริต
21 ก.พ. 2561 19:32 Upright School แก้ไข ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ สพท.สุจริต
21 ก.พ. 2561 19:24 Upright School แก้ไข ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ สพท.สุจริต
21 ก.พ. 2561 19:22 Upright School สร้าง ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ สพท.สุจริต