กิจกรรมล่าสุดของไซต์

31 ส.ค. 2563 22:35 Upright School นำออกไฟล์แนบ ว1447 แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม.pdf จาก กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน
31 ส.ค. 2563 22:06 Upright School แก้ไข กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน
31 ส.ค. 2563 22:03 Upright School นำออกไฟล์แนบ แนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โร.pdf จาก ! ! ประกาศ ! !
31 ส.ค. 2563 22:03 Upright School แก้ไข ! ! ประกาศ ! !
31 ส.ค. 2563 22:02 Upright School แก้ไข กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน
31 ส.ค. 2563 21:59 Upright School แก้ไข กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน
31 ส.ค. 2563 21:57 Upright School แนบ ว1447 แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม.pdf กับ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน
31 ส.ค. 2563 21:57 Upright School สร้าง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน
26 ส.ค. 2563 16:49 Upright School แนบ แนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โร.pdf กับ ! ! ประกาศ ! !
25 ส.ค. 2563 22:43 Upright School แนบ แบบนำเสนอ Best Practice 2563.pdf กับ ! ! ประกาศ ! !
25 ส.ค. 2563 22:43 Upright School แนบ กรอบการประเมินบริษัทสร้างการดี 2563.pdf กับ ! ! ประกาศ ! !
25 ส.ค. 2563 22:43 Upright School แนบ กรอบการนำเสนอนวัตกรรม โครงการโรงเรียนสุจ.pdf กับ ! ! ประกาศ ! !
25 ส.ค. 2563 22:42 Upright School แก้ไข ! ! ประกาศ ! !
23 ส.ค. 2563 23:51 Upright School แก้ไข หน้าแรก
23 ส.ค. 2563 23:49 Upright School แก้ไข ! ! ประกาศ ! !
23 ส.ค. 2563 23:48 Upright School แก้ไข ! ! ประกาศ ! !
23 ส.ค. 2563 23:48 Upright School แก้ไข ! ! ประกาศ ! !
23 ส.ค. 2563 23:45 Upright School สร้าง ! ! ประกาศ ! !
17 ส.ค. 2563 21:19 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข หน้าแรก
17 ส.ค. 2563 21:18 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข รายงาน ITA สถานศึกษา
17 ส.ค. 2563 21:18 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข รายงาน ITA สถานศึกษา
17 ส.ค. 2563 21:11 Anont Wongwisitrungsee สร้าง รายงาน ITA สถานศึกษา
17 ส.ค. 2563 21:10 Anont Wongwisitrungsee แนบ Screen Shot 2563-08-18 at 11.08.49.png กับ หน้าแรก
17 ส.ค. 2563 07:06 Upright School แก้ไข หน้าแรก
17 ส.ค. 2563 07:06 Upright School แก้ไข หน้าแรก