กิจกรรมล่าสุดของไซต์

1 เม.ย. 2560 10:51 โรงเรียน สุจริต แก้ไข 6.สพฐ.ใสสะอาด
1 เม.ย. 2560 10:28 โรงเรียน สุจริต แก้ไข 5.ปปช.สพฐ.
1 เม.ย. 2560 10:27 โรงเรียน สุจริต แก้ไข 5.ปปช.สพฐ.
1 เม.ย. 2560 10:25 โรงเรียน สุจริต แก้ไข 5.ปปช.สพฐ.
1 เม.ย. 2560 10:22 โรงเรียน สุจริต แก้ไข 4.ค่ายเยาวชน
1 เม.ย. 2560 10:21 โรงเรียน สุจริต แก้ไข 4.ค่ายเยาวชน
1 เม.ย. 2560 10:18 โรงเรียน สุจริต แก้ไข 4.ค่ายเยาวชน
1 เม.ย. 2560 10:11 โรงเรียน สุจริต แก้ไข 3.บริษัทสร้างการดี
1 เม.ย. 2560 10:10 โรงเรียน สุจริต แก้ไข 3.บริษัทสร้างการดี
1 เม.ย. 2560 10:09 โรงเรียน สุจริต แก้ไข 3.บริษัทสร้างการดี
1 เม.ย. 2560 10:04 โรงเรียน สุจริต แก้ไข 3.บริษัทสร้างการดี
1 เม.ย. 2560 09:46 โรงเรียน สุจริต ลบ บริษัทสร้างการดี
1 เม.ย. 2560 09:44 โรงเรียน สุจริต สร้าง บริษัทสร้างการดี
24 มี.ค. 2560 23:31 โรงเรียน สุจริต แก้ไข 2.มาตรฐานสำนักงานเขตฯ
24 มี.ค. 2560 23:26 โรงเรียน สุจริต แนบ report.jpg กับ 2.มาตรฐานสำนักงานเขตฯ
24 มี.ค. 2560 23:19 โรงเรียน สุจริต แก้ไข 1.1000 เรื่อง 1000 วิจัย
24 มี.ค. 2560 23:15 โรงเรียน สุจริต แนบ report.jpg กับ 1.1000 เรื่อง 1000 วิจัย
8 มี.ค. 2560 01:33 โรงเรียน สุจริต อัปเดต ว575.pdf
8 มี.ค. 2560 01:33 โรงเรียน สุจริต อัปเดต ว574.pdf
8 มี.ค. 2560 01:32 โรงเรียน สุจริต แนบ ว575.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๔
8 มี.ค. 2560 01:32 โรงเรียน สุจริต แนบ ว574.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๔
8 มี.ค. 2560 01:32 โรงเรียน สุจริต นำออกไฟล์แนบ ว575.pdf จาก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๔
8 มี.ค. 2560 01:32 โรงเรียน สุจริต นำออกไฟล์แนบ ว574.pdf จาก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๔
7 มี.ค. 2560 06:52 โรงเรียน สุจริต แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๔
7 มี.ค. 2560 06:50 โรงเรียน สุจริต แนบ แบบตอบรับ สจว.สพฐ4.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๔