กิจกรรมล่าสุดของไซต์

31 ก.ค. 2561 16:48 Upright School แนบ สพป.สพม.ว1769.pdf กับ รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 2561
31 ก.ค. 2561 16:48 Upright School สร้าง รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 2561
31 ก.ค. 2561 04:50 Upright School แก้ไข รายงานโครงการโรงเรียนสุจริต 2561
31 ก.ค. 2561 04:49 Upright School แก้ไข หน้าแรก
31 ก.ค. 2561 04:47 Upright School แนบ Screen Shot 2561-07-31 at 18.46.39.png กับ หน้าแรก
30 ก.ค. 2561 23:49 Upright School แก้ไข UprightOnlineReport2561
30 ก.ค. 2561 23:48 Upright School อัปเดต แบบรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สพท. รายงาน สพฐ.).xlsx
30 ก.ค. 2561 23:48 Upright School อัปเดต แบบ ญ.pdf
30 ก.ค. 2561 23:48 Upright School อัปเดต แบบ ญ.docx
30 ก.ค. 2561 23:48 Upright School แนบ แบบ ซ..docx กับ UprightOnlineReport2561
30 ก.ค. 2561 23:48 Upright School อัปเดต แบบ จ.pdf
30 ก.ค. 2561 23:48 Upright School อัปเดต แบบ จ.docx
30 ก.ค. 2561 23:48 Upright School อัปเดต แบบ ง.pdf
30 ก.ค. 2561 23:48 Upright School อัปเดต แบบ ง.docx
30 ก.ค. 2561 23:48 Upright School อัปเดต แบบ ค.pdf
30 ก.ค. 2561 23:48 Upright School อัปเดต แบบ ค.docx
30 ก.ค. 2561 23:48 Upright School อัปเดต คำชี้แจงในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ รร.สุจริต 2561.pdf
30 ก.ค. 2561 23:48 Upright School อัปเดต คำชี้แจงในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ รร.สุจริต 2561.docx
30 ก.ค. 2561 23:18 Upright School แก้ไข ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม)
26 ก.ค. 2561 01:56 Upright School แก้ไข UprightOnlineReport2561
26 ก.ค. 2561 01:56 Upright School แก้ไข หน้าแรก
26 ก.ค. 2561 01:51 Upright School แก้ไข UprightOnlineReport2561
26 ก.ค. 2561 01:17 Upright School แก้ไข UprightOnlineReport2561
26 ก.ค. 2561 01:16 Upright School แก้ไข UprightOnlineReport2561
26 ก.ค. 2561 01:07 Upright School แก้ไข UprightOnlineReport2561