กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Upright School แนบ ว836.pdf กับ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA
Upright School สร้าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA
1 มิ.ย. 2563 06:18 Upright School แนบ สพป.สพม.ว811.pdf กับ ประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน”
1 มิ.ย. 2563 06:18 Upright School แนบ video-clip-icon.png กับ ประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน”
1 มิ.ย. 2563 06:18 Upright School สร้าง ประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน”
12 พ.ค. 2563 08:21 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข หน้าแรก
12 พ.ค. 2563 08:20 Anont Wongwisitrungsee แนบ ปก2.png กับ หน้าแรก
11 พ.ค. 2563 21:41 Upright School แก้ไข ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2020
11 พ.ค. 2563 21:41 Upright School แก้ไข ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2020
11 พ.ค. 2563 21:40 Upright School แนบ สพป.สพม.ว740_ประกาศปฏิทิน ITA Online 2020.pdf กับ ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2020
11 พ.ค. 2563 21:40 Upright School สร้าง ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2020
11 พ.ค. 2563 18:37 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข หน้าแรก
11 พ.ค. 2563 18:36 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข หน้าแรก
11 พ.ค. 2563 18:34 Anont Wongwisitrungsee แนบ Screen Shot 2563-05-12 at 08.33.20.png กับ หน้าแรก
15 เม.ย. 2563 04:38 Anont Wongwisitrungsee แนบ แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 2563.pdf กับ โอนจัดสรรงบประมาณ
15 เม.ย. 2563 04:38 Anont Wongwisitrungsee แนบ ว 687 โอนจัดสรรเขตสุจริต.pdf กับ โอนจัดสรรงบประมาณ
15 เม.ย. 2563 04:38 Anont Wongwisitrungsee แนบ ตัวชี้วัดโครงการโรงเรียนสุจริต 2563.pdf กับ โอนจัดสรรงบประมาณ
15 เม.ย. 2563 04:38 Anont Wongwisitrungsee สร้าง โอนจัดสรรงบประมาณ
9 ม.ค. 2563 05:58 Upright School แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7
9 ม.ค. 2563 05:57 Upright School แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7
9 ม.ค. 2563 05:34 Upright School แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7
9 ม.ค. 2563 05:28 Upright School แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7
9 ม.ค. 2563 05:27 Upright School แนบ ประกาศรายชื่อ สจว. สพฐ. รุ่นที่ 7.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7
9 ม.ค. 2563 05:27 Upright School สร้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7
9 ธ.ค. 2562 01:42 Upright School แก้ไข สมัคร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7

เก่ากว่า | ใหม่กว่า