กิจกรรมล่าสุดของไซต์

9 ก.ค. 2563 00:48 Upright School แนบ สพป.สพม.ว1050 แจ้งเขต.pdf กับ แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ
9 ก.ค. 2563 00:48 Upright School แนบ คำชี้แจงประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณและแน.pdf กับ แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ
9 ก.ค. 2563 00:48 Upright School สร้าง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ
5 ก.ค. 2563 00:09 Upright School อัปเดต 4.ใบสมัครพระปกเกล้า_รุ่นที่ 6.pdf
2 ก.ค. 2563 23:12 Upright School แก้ไข อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรให้คำปรึกษา (ITA Coach)
2 ก.ค. 2563 23:11 Upright School แนบ สพป.สพม.ว1008 ล่าสุด.pdf กับ อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรให้คำปรึกษา (ITA Coach)
2 ก.ค. 2563 23:11 Upright School สร้าง อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรให้คำปรึกษา (ITA Coach)
2 ก.ค. 2563 04:07 Upright School แนบ 4.ใบสมัครพระปกเกล้า_รุ่นที่ 6.pdf กับ รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6
2 ก.ค. 2563 04:07 Upright School แนบ 3.หลักสูตรพระปกเกล้า_รุ่นที่ 6.pdf กับ รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6
2 ก.ค. 2563 04:07 Upright School แนบ 2.กำหนดการพระปกเกล้า_รุ่นที่ 6.pdf กับ รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6
2 ก.ค. 2563 04:07 Upright School แนบ 1.สพป.สพม.ว1006.pdf กับ รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6
2 ก.ค. 2563 04:07 Upright School สร้าง รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6
2 ก.ค. 2563 03:30 Upright School แก้ไข หน้าแรก
2 ก.ค. 2563 03:26 Upright School แก้ไข หน้าแรก
30 มิ.ย. 2563 15:13 Upright School แก้ไข หน้าแรก
24 มิ.ย. 2563 20:11 Upright School แก้ไข ITA-Coach
24 มิ.ย. 2563 20:06 Upright School แก้ไข หน้าแรก
24 มิ.ย. 2563 20:05 Upright School แนบ Screen Shot 2563-06-25 at 10.05.03.png กับ หน้าแรก
24 มิ.ย. 2563 19:54 Upright School แก้ไข ITA-Coach
24 มิ.ย. 2563 19:54 Upright School แก้ไข ITA-Coach
24 มิ.ย. 2563 19:53 Upright School แนบ วิทยากร-ITA.png กับ ITA-Coach
24 มิ.ย. 2563 19:52 Upright School สร้าง ITA-Coach
22 มิ.ย. 2563 21:12 Upright School แนบ ขั้นตอนการตอบ EIT หน่วยงานภาครัฐ Final.pdf กับ ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
22 มิ.ย. 2563 21:11 Upright School แนบ สพป.สพม.ว962 Final.pdf กับ ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
22 มิ.ย. 2563 21:11 Upright School นำออกไฟล์แนบ สพป.สพม.ว962 Final.pdf จาก ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า