จัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต ๆ ละ 10000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรม ค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน (แกนนำ)

ขั้นตอนการรายงาน
    1. ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน (แบบ ง.) คลิกที่นี่
    2. ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบเอกสาร ตามข้อ 1 สพท.ละ 1 ชุด 
    3. scan เอกสารเป็นไฟล์ pdf และเตรียมไฟล์รูปภาพความละเอียดสูง ไม่เกิน 5 ภาพ
    4. คลิกปุ่ม รายงาน ด้านล่าง (กรณีเปิดให้รายงานแล้ว) กรอกข้อมูลตามระบบการรายงาน
    5. คลิกปุ่ม ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่รายงานเรียบร้อยแล้ว (หากมีชื่อในรายการเป็นอันสิ้นสุดการรายงาน)

https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSd3Ns5EccXeJAD9vyjB_HMTQVsr6xKHQqacs6I1LRQreh--gg/viewform