7.รายงานตามไตรมาส


ขั้นตอนการรายงาน
    1. ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน (แบบ ช.) คลิกที่นี่
    2. ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบเอกสาร ตามข้อ 1 สพท.ละ 1 ชุด 
    3. scan เอกสารเป็นไฟล์ pdf พร้อมลงนาม
    4. คลิกปุ่ม รายงาน ด้านล่าง (กรณีเปิดให้รายงานแล้ว) กรอกข้อมูลตามระบบการรายงาน
    5. คลิกปุ่ม ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่รายงานเรียบร้อยแล้ว (หากมีชื่อในรายการเป็นอันสิ้นสุดการรายงาน)

 
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSfrFLhEzSk1c0rvGH1zETGiK0xouhLailmSNnrwjmgsU_8JaQ/viewform

ไตรมาส 1

 
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSfWbZ4wyyD2zOec-E50CONJFLCXfgxy94xfPz420HWc1bG-rA/viewform

ไตรมาส 2
 
 
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScTfJepKVC6ufCWI_HXD-_4x4rkoFUyp8YKtKGJkYPEg8dEXA/viewform

ไตรมาส 3
     Comments