6.สพฐ.ใสสะอาด

จัดสรรให้โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน โรงเรียนละ 10000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรม โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน

ขั้นตอนการรายงาน
    1. ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน (แบบ ฉ.) คลิกที่นี่
    2. ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบเอกสาร ตามข้อ 1 สพท.ละ 1 ชุด 
    3. scan เอกสารเป็นไฟล์ pdf 
    4. คลิกปุ่ม รายงาน ด้านล่าง (กรณีเปิดให้รายงานแล้ว) กรอกข้อมูลตามระบบการรายงาน
    5. คลิกปุ่ม ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่รายงานเรียบร้อยแล้ว (หากมีชื่อในรายการเป็นอันสิ้นสุดการรายงาน)

https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSfbiP1EZjfd2ANINAzjRNDfbXRHb7cgaunGWSuPr7Y6Z22NdQ/viewform

Comments