5.ปปช.สพฐ.

จัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต ๆ ละ 5000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ในโรงเรียน (แกนนำ)

ขั้นตอนการรายงาน
    1. ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน (แบบ จ.) คลิกที่นี่
    2. ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบเอกสาร ตามข้อ 1 สพท.ละ 1 ชุด พร้อมลงนาม
    3. scan เอกสารเป็นไฟล์ pdf 
    4. คลิกปุ่ม รายงาน ด้านล่าง (กรณีเปิดให้รายงานแล้ว) กรอกข้อมูลตามระบบการรายงาน
    5. คลิกปุ่ม ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่รายงานเรียบร้อยแล้ว (หากมีชื่อในรายการเป็นอันสิ้นสุดการรายงาน)
https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScVjKy6N9bFax4M01hsepfkDJpU58AVKeM7yCIPw56NaB0Nbw/viewform


Comments