จัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต ๆ ละ 200,000 บาท เพื่อดำเนินการสำหรับโครงการเขตสุจริต

ขั้นตอนการรายงาน
    1. ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน (แบบ ข.) คลิกที่นี่
    2. ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบเอกสาร ตามข้อ 1 สพท.ละ 1 ชุด
    3. scan เอกสารเป็นไฟล์ pdf รวม 1 ไฟล์ และไฟล์ต้นฉบับที่เป็น word จำนวน 1 ไฟล์ (รวม 2 ไฟล์)
    4. คลิกปุ่ม รายงาน ด้านล่าง (กรณีเปิดให้รายงานแล้ว) กรอกข้อมูลตามระบบการรายงาน
    5. ตรวจสอบรายชื่อด้านล่างปุ่มรายงาน ผู้ที่รายงานเรียบร้อยแล้ว (หากมีชื่อในรายการเป็นอันสิ้นสุดการรายงาน)

https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSdW04YK6xFMDihlNTWv3O-YJX_XfrjS68G6WQEzu06h-_GZTA/viewform