โลโก บริษัทสร้างการดี ให้นำไฟล์ .ai ไปแก้ไข
สามารถทำป้ายขนาด 80X130 Cm (เท่าขนาดมอบป้าย)