อบรมวิทยาการแกนนำคุณธรรมและความโปร่งใส

โพสต์3 มิ.ย. 2558 05:30โดยUpright School   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2558 05:33 ]
โครงการโรงเรียนสุจริต โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ เพื่อขยายผลความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมที่ได้คัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ คน วิทยากรหลักจำนวน ๔๐ คน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาป.ป.ช.จำนวน ๒๐ คน โดยใช้เวลาทั้งสิ้น ๔ วัน จากวันที่ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง