การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริตและการประเมินคุณภาพโรงเรียนสุจริตต้นแบบ

โพสต์10 ม.ค. 2558 21:38โดยUpright School   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2558 06:41 ]
๙-๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต ได้ดำเนินการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริตและการประเมินคุณภาพโรงเรียนสุจริตต้นแบบ โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร.พิธาน พื้นทอง เป็นประธานในพีธี และมีคณะทำงานจากโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ 


Comments