๑๐๐ เรื่องวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา

โพสต์28 พ.ค. 2558 16:16โดยUpright School   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2558 16:21 ]
 
  ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๐๐ เรื่องวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต ระหส่างวันที่ ๒๕-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีโรงเรียนต้นแบบการวิจัยจำนวน ๒๔ โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายการวิจัยจำนวน ๗๖ โรงเรียน การประขุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โครงการฯ ได้รับงานวิจัยทั้งหมด ๑๐๐ เรื่องวิจัย