คำสั่ง ITA

คู่มือการประเมิน สามารถดาวน์โหลดได้เวลาประมาณ 16.00 น.
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ตามรายชื่อแนบ) ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการประเมิน  1452 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 พ.ค. 2558 22:27 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ตามรายชื่อแนบ) แจ้งบุคลากรของท่านเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมิน   1439 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 พ.ค. 2558 22:30 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ตามรายชื่อแนบ) ขออนุญาตใช้รถตู้ในการประเมินฯ  194 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 พ.ค. 2558 22:31 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ตามรายชื่อแนบ) ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการประเมิน  1429 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 พ.ค. 2558 22:33 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ตามรายชื่อแนบ) แจ้งบุคลากรของท่านเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมิน   1450 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 พ.ค. 2558 22:34 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ตามรายชื่อแนบ) ขออนุญาตใช้รถตู้ในการประเมินฯ   197 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 พ.ค. 2558 22:34 Upright School
Comments