ITA2019

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
เอกสาร คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2562)  3 พ.ค. 2562 07:56 Upright School
ą

ดู
ตารางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพท.  3 พ.ค. 2562 07:57 Upright School
Ċ
ดู
นำเสนอ ITA วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (Conferrence) กรอบการประเมิน  3 พ.ค. 2562 07:54 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  541 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 มิ.ย. 2562 19:22 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
ċ

ดู
  19 มิ.ย. 2562 02:10 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  11016 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 มิ.ย. 2562 20:11 Upright School
ċ

ดู
ไฟล์ Excel สำหรับกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ ภายนอก  3 พ.ค. 2562 07:53 Upright School