โอนจัดสรรงบประมาณ ภาพยนตร์สั้น และ บริษัทสร้างการดี

โพสต์18 ส.ค. 2560 03:55โดยUpright School   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2560 03:59 ]
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม และ การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน บริษัทสร้างการดีระดับภูมิภาค (โครงการโรงเรียนสุจริต) จึงได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
Upright School,
18 ส.ค. 2560 03:55
Comments