โอนจัดสรรงบประมาณ

โพสต์23 มี.ค. 2562 17:26โดยUpright School
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Ċ
Upright School,
23 มี.ค. 2562 17:26
Ċ
Upright School,
23 มี.ค. 2562 17:26
Comments