อบรมวิทยากรแกนนำป้องกันการทุจริต ๕ ภูมิภาค

โพสต์10 ส.ค. 2558 08:26โดยUpright School   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2558 08:45 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมวิทยากรแกนนำป้องกันการทุจริต ๕ ภูมิภาค ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ๕ ภูมิภาคดังนี้
    ภาคเหนือ    วันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันกำแพง เชียงใหม่
    ภาคกลางและภาคตะวันนออก วันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา นครนายก
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมริมปาว อ.เมือง กาฬสินธุ์
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง บุรีรัมย์
    ภาคใต้  วันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง สุราษฎร์ธานี

หนังสือราชการ สพฐ.

 • สพม.ว655.pdf   1579กิโลไบต์ - 10 ส.ค. 2558 08:31 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎แจ้งรองผู้อำนวยการ นิติกร เลขานุการโครงการเข้าร่วมประชุม‎
 • สพป.ว655.pdf   1607กิโลไบต์ - 10 ส.ค. 2558 08:31 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎แจ้งรองผู้อำนวยการ นิติกร เลขานุการโครงการเข้าร่วมประชุม‎
 • ว656.pdf   2944กิโลไบต์ - 10 ส.ค. 2558 08:30 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎หนังสือแจ้งวิทยากรแต่ละจุดเข้าร่วมเป็นวิทยากร‎
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า หนังสือราชการ ๕ ภูมิภาค

จุดอบรม ภาคกลางและภาคตะวันนออก

 • วิทยากรสพม.PDF   1865กิโลไบต์ - 10 ส.ค. 2558 08:39 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎หนังสือเชิญวิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุม‎
 • วิทยากรสพป.PDF   1857กิโลไบต์ - 10 ส.ค. 2558 08:38 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎หนังสือเชิญวิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุม‎
 • รายชื่อเขต สพม.PDF   1598กิโลไบต์ - 10 ส.ค. 2558 08:37 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎หนังสือแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุม‎
 • รายชื่อเขต สพป.PDF   1596กิโลไบต์ - 10 ส.ค. 2558 08:37 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎หนังสือแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุม‎
แสดง 4 ไฟล์จากหน้า ๕ ภูมิภาค กรุงเทพมหานคร

จุดอบรม ภาคเหนือ

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า ๕ ภูมิภาค เชียงใหม่