อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรให้คำปรึกษา (ITA Coach)

โพสต์2 ก.ค. 2563 23:11โดยUpright School   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2563 23:12 ]
    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Coach) จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร นั้น
    ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ
Ċ
Upright School,
2 ก.ค. 2563 23:11
Comments