อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตต้นแบบ

โพสต์13 ส.ค. 2561 20:27โดยUpright School   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2561 20:29 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต้นแบบ ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต จึงขอให้โรงเรียนต้นแบบส่งบุคลากร จำนวน ๑ คน เข้ารับการอบรม และลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม ตามภูมิภาคของตนเอง จากลิงค์ด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑


กรุณา คลิก ภูมิภาคของตนเอง เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
และเตรียม Smart Phone เพื่อ Scan QR Code เข้ากลุ่มไลน์