"ใต้ร่มมหาวชิราบารมี"

โพสต์26 ก.ค. 2560 01:20โดยUpright School   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2560 01:22 ]
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และโครงการพัฒนาความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อเข้าร่วมพิจารณาพิจารณารับโล่รางวัลในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภากรุงเทพมหานคร

    ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เข้ารับโล่รางวัลและจัดนิทรรศการในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 เข้ารับโล่รางวัลในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา


Ċ
Upright School,
26 ก.ค. 2560 01:20
Ċ
Upright School,
26 ก.ค. 2560 01:20
Comments