โรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส

โพสต์21 มิ.ย. 2559 01:42โดยUpright School   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2559 02:26 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแจ้งโรงเรียนในสังกัดเพื่อรับสมัครเข้ารับการประเมิน โรงเรียนสุจริตพระราชทาน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน และกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่
Ċ
Upright School,
21 มิ.ย. 2559 01:42
Ċ
Upright School,
21 มิ.ย. 2559 01:42
Comments