ประเมินเขตสุจริต 205 เขตพื้นที่

โพสต์14 ธ.ค. 2558 00:20โดยweb master   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2558 21:30 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการ "สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน"ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA จึงขอเรียนแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 205 เขตพื้นที่ได้เตรียมรับการประเมินตามเอกสารดังแนบ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ทำการดาวน์โหลดเอกสารก่อน 12.30 น. ของวันที่ 15 ธันวาคม 2558 กรุณาดาวน์โหลดเอกสารใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมีข้อผิดพลาดทางข้อมูล และขอความกรุณาเข้าเว็บไซต์เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบเอกสารครับ ขอกราบอภัยในความผิดพลาด
Ċ
web master,
14 ธ.ค. 2558 21:27
Ĉ
web master,
15 ธ.ค. 2558 01:07
Ċ
web master,
14 ธ.ค. 2558 21:26
Ċ
web master,
14 ธ.ค. 2558 21:26
Comments