ประกาศรายชื่อ สจว.สพฐ.รุ่น 5

โพสต์15 ม.ค. 2561 18:50โดยUpright School   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2561 19:04 ]
ตามที่ สพฐ.ได้กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่น 5 และได้ประกาศรับสมัครไปแล้วนั้น ในการนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้ดำเนินการตอบรับการอบรมตามรายละเอียดดังแนบ