ประกาศ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร สจว.สพฐ.รุ่น 6

โพสต์9 ม.ค. 2562 23:54โดยUpright School   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2562 23:55 ]
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๖ บัดนี้ขอแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๘๐ คน (รายชื่อดังแนบ) ยืนยันเข้ารับการอบรม โดยส่งแบบตอบรับการอบรมมายังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทางอีเมล์ isp.obec6@gmail.com ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ และ ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วม ตามลิงค์ด้านล่าง
Ċ
Upright School,
10 ม.ค. 2562 01:09