ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๔

โพสต์7 มี.ค. 2560 06:50โดยUpright School   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2560 06:52 ]
    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๔ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ยืนยันเข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดดังแนบ
Ċ
Upright School,
7 มี.ค. 2560 06:50
Ċ
ว574.pdf
(184k)
Upright School,
8 มี.ค. 2560 01:33
Ċ
ว575.pdf
(171k)
Upright School,
8 มี.ค. 2560 01:33
Ċ
Upright School,
7 มี.ค. 2560 06:50
Comments