ประกาศผู้เข้ารับการอบรมสถาบันพระปกเกล้า รุ่น 2

โพสต์20 ส.ค. 2558 04:40โดยUpright School   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2558 21:43 ]

จากการประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) 
เป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะทางการบริหารอย่างแท้จริง แล้วนั้นบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ ตามหนังสือราชการดังแนบ และขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกยืนยันการเข้ารับการอบรมอีกครั้งผ่านเว็บไซต์ โดยจะได้รับข้อมูลการลงทะเบียนยืนยัน ทาง SMS อีกครั้ง

ลงทะเบียนแล้ว


Ċ
Upright School,
20 ส.ค. 2558 04:40
Ċ
Upright School,
20 ส.ค. 2558 04:40