ประกาศผล การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส

โพสต์19 เม.ย. 2560 07:19โดยUpright School
    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา จึงขอแจ้งผลการประเมินให้กับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใสฯ ในสังกัดท่าน ตามเอกสารแนบ
Ċ
Upright School,
22 เม.ย. 2560 17:28
Ċ
Upright School,
22 เม.ย. 2560 17:28
Comments