ประชุม ผู้รับผิดชอบโครงการ "โรงเรียนสุจริต"

โพสต์12 มิ.ย. 2558 01:54โดยUpright School   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2558 23:56 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๑๕๕๘ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท
Ċ
Upright School,
12 มิ.ย. 2558 01:54
Ċ
Upright School,
12 มิ.ย. 2558 01:54
Comments