ประชุม "เขตสุจริต"

โพสต์26 ต.ค. 2558 22:35โดยUpright School   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2558 22:37 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา "เขตสุจริต" ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2558 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก จึงขอเรียนเชืญ เขตสุจรติต้นแบบ จำนวน 5 คน เขตสุจริตคู่พัฒนา จำนวน 3 คน และเขตสุจริตเครือข่าย จำนวน 2 คน เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว (ให้นำคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ มาใช้ในการเขียนโครงการด้วย)
ĉ
Upright School,
2 พ.ย. 2558 18:06
ć
Upright School,
2 พ.ย. 2558 18:15
Ċ
Upright School,
26 ต.ค. 2558 22:35
Ċ
Upright School,
26 ต.ค. 2558 22:35