ระหว่างวันที่ 11 -13 พฤศจิกายน 2557 
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ. นครนายก
Ċ
โรงเรียน สุจริต,
20 พ.ย. 2557 23:12
Ċ
โรงเรียน สุจริต,
20 พ.ย. 2557 23:14
Ċ
โรงเรียน สุจริต,
20 พ.ย. 2557 23:12