เอกสารประกอบการอบรม2564

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  1 มี.ค. 2564 18:56 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
นางสมพร สมผดุง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  1 มี.ค. 2564 18:57 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการบำนาญ สพฐ.  1 มี.ค. 2564 18:58 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
นายธัญญา เรืองแก้ว ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ  1 มี.ค. 2564 19:03 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
นายธัญญา เรืองแก้ว ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ  1 มี.ค. 2564 18:59 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
นายธัญญา เรืองแก้ว ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ  1 มี.ค. 2564 19:02 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
นายธัญญา เรืองแก้ว ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ  1 มี.ค. 2564 19:02 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
นายธัญญา เรืองแก้ว ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ  1 มี.ค. 2564 19:02 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
นายธัญญา เรืองแก้ว ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ  1 มี.ค. 2564 19:02 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
นายธัญญา เรืองแก้ว ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ  1 มี.ค. 2564 19:02 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
นายธัญญา เรืองแก้ว ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ  1 มี.ค. 2564 19:02 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
นายธัญญา เรืองแก้ว ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ  1 มี.ค. 2564 19:03 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
นายธัญญา เรืองแก้ว ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ  1 มี.ค. 2564 19:03 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู
นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  1 มี.ค. 2564 19:03 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
ċ

ดู
นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา สพฐ.  1 มี.ค. 2564 19:03 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
ċ

ดู
นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา สพฐ.  1 มี.ค. 2564 19:03 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี นายเฉลิมพล สายหอม เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานและการประเมิน ITA สพท. โรงเรียน  28343 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 มี.ค. 2564 09:48 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี