แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบ 2563

โพสต์19 พ.ย. 2562 20:22โดยUpright School   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2562 19:32 ]
ด้วยสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดดังแนบ

รายชื่อ สพท. ที่ดำเนินการส่งข้อมูลแล้ว
(คลิกเพื่อ ดูข้อมูล)

                                      1. ภาคกลาง
                                                                                                2. ภาคใต้
                                                                                                3. ภาคเหนือ
                                                                                                4. อิสานบน
                                                                                                5. อิสานล่าง
ċ
2.ร่างแบบฟอร์มแผนป้องกันฯ ปีงบฯ2563 [20112019].zip
(3754k)
Upright School,
19 พ.ย. 2562 20:22
Ċ
อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี,
19 พ.ย. 2562 23:00
Ċ
Upright School,
19 พ.ย. 2562 20:22