แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน บริษัทสร้างการดี

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:36โดยUpright School   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:43 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน บริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ แบ่งเป็น ๔ ภูมิภาค ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผู้บริหารโรงเรียนหรือครู จำนวน ๒ คน นักเรียนจำนวน ๔ คน รวมทั้งสิ้น ๖ คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามวันเวลาสถานที่ตามเอกสาร (ด้านล่างหน้าเว็บนี้) และลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิงค์ด้านล่าง (ลงทะเบียนเสร็จสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าเว็บนี้เช่นกัน)
Ċ
Upright School,
6 ก.ค. 2560 00:36
Ċ
Upright School,
6 ก.ค. 2560 00:36