กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย “100 งานวิจัย ต้านภัยคอร์รัปชัน”

โพสต์19 ส.ค. 2558 21:58โดยUpright School   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2558 02:57 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย “100 งานวิจัย ต้านภัยคอร์รัปชัน” ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2558 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีผู้บริหาร 1 คน ครูผู้ทำวิจัย 2 คน รวมโรงเรียนละ 3 คน ของโรงเรียนที่เข้าร่วมงานวิจัย และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 2 คน
รายงานตัวเวลา 14.00 น. ในวันที่ 6 กันยายน 2558การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย

- สพฐ.รับลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ในวันที่ ๖ กันยายน 2558
- สพฐ.ไม่สามารถเลี้ยงอาหารเย็นวันที่ 6 กันยายน 2558 ได้ แต่สามารถเข้าพักได้
- โรงเรียนสามารถจัดบูธได้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป แผนผังการจัดบูธ พร้อมลำดับรายชื่อ (ลำดับที่ 1 - 100)
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์ www.uprightschool.net
- บูธขนาด 2 x 2 เมตร มีป้ายชื่อโรงเรียนติดอยู่ด้านหน้าบูธ
- โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว ปลั๊กไฟ และไฟส่องสว่าง (สำหรับอุปกรณ์อื่นในการนำเสนอ โรงเรียนเป็นผู้จัดเตรียม)
- โรงเรียนสามารถตกแต่งภายในบูธของตนเองได้ (สอบถามลักษณะบูธจากโรงเรียนต้นแบบ)
- ภายหลังติดตั้งแล้วห้ามเคลื่อนย้ายบูธจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีปิดวันที่ 10 กันยายน 2558 
- โรงเรียนดำเนินการเข้าเล่มงานวิจัย 5 เล่ม ปกแข็ง และใช้ปกวิจัย ตามไฟล์แนบด้านล่าง (ดาวนฺโหลด V2)
- ให้ผู้ที่มาร่วมงานวิจัย นำรูปถ่าย 1 นิ้ว (ชุดปกติขาว) คนละ 2 ใบ เพื่อติดลงในเกียรติบัตร (หากไม่นำรูปมาจะ       ไม่ได้รับเกียรติบัตร)
โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต www.uprightschool.net
ĉ
Upright School,
25 ส.ค. 2558 02:56
Ċ
Upright School,
25 ส.ค. 2558 02:56
Ċ
Upright School,
19 ส.ค. 2558 21:58
Ċ
Upright School,
19 ส.ค. 2558 21:58
Comments