โครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน

โพสต์18 ธ.ค. 2558 04:11โดยweb master   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2559 00:41 โดย Upright School ]
จากการดำเนินโครงการ "สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน" ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ ๑ โรงเรียน ตามเอกสารดังแนบ