โครงการ "สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน"

โพสต์22 เม.ย. 2558 23:45โดยUpright School   [ อัปเดต 22 เม.ย. 2558 23:56 ]
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้
    ๑. ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ๒. ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ ผู้อำนวยการกลุ่มภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ๓. ระหว่าง ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
    ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ รายละเอียดดังหนังสือและเอกสารที่แนบ
ĉ
1-MOU.doc
(9051k)
Upright School,
23 เม.ย. 2558 00:07
ĉ
Upright School,
23 เม.ย. 2558 00:04
ĉ
3-MOU.doc
(73k)
Upright School,
23 เม.ย. 2558 00:03
Ċ
Upright School,
22 เม.ย. 2558 23:55
Ċ
Upright School,
22 เม.ย. 2558 23:55