โครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562

โพสต์13 มิ.ย. 2562 20:58โดยUpright School   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 20:59 ]
        ด้วยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้จัดทำโครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562 เพื่อนำโครงการที่ได้จากการประกวดมาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่อไป ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th หรือ www.trueplookpanya.com ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ
Ċ
ว1413.pdf
(1773k)
Upright School,
13 มิ.ย. 2562 20:58