คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA

โพสต์5 มิ.ย. 2563 01:49โดยUpright School
เรียนผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ สพท.ทุกท่าน

ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online ขออนุญาตนำส่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
Ċ
ว836.pdf
(9944k)
Upright School,
5 มิ.ย. 2563 01:49
Comments