การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น

โพสต์27 เม.ย. 2558 06:43โดยUpright School   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2558 06:47 ]
กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โรงเรียนที่มีรายชื่อ ส่งครู 1 คน นักเรียน 3 คน เข้ารับการอบรมตามวันและสถานที่ดังกล่าว ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากงบประมาณที่ได้โอนจัดสรรไปแล้ว การอบรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบ
    สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
    1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำเช่น กล้องดิจิตอล หรือ กล้องที่สามารถบันทึกภาพได้
    2. คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 เครื่อง
                                                                        3. โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อ (ถ้ามี)
                                                                        4. อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น
(ดาวน์โหลดหนังสือด้านล่างรายชื่อ)

Ċ
Upright School,
27 เม.ย. 2558 06:45
Ċ
Upright School,
27 เม.ย. 2558 06:45