เครื่องมือประเมิน ITA

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์Evidence-based Integrity &Transparency Assessmentสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558  353 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 พ.ค. 2558 00:54 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์Evidence-based Integrity &Transparency Assessmentสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558   354 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 พ.ค. 2558 00:53 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessmentสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   336 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 พ.ค. 2558 00:51 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessmentสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   317 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 พ.ค. 2558 00:50 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   360 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 มิ.ย. 2558 02:49 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   340 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 มิ.ย. 2558 00:27 Upright School
Comments