การประมวลผล ITA

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือขั้นตอนการแปลผลคะแนน ITA  1314 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ส.ค. 2558 19:04 Upright School
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการเขียนผลการประเมิน  21 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ส.ค. 2558 01:00 Upright School
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างข้อสังเกต  22 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ส.ค. 2558 01:00 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารแปลผลตัวเลือกของแบบสำรวจ  123 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ส.ค. 2558 19:03 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารแปลผลตัวเลือกของแบบสำรวจ  178 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ส.ค. 2558 19:03 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารแปลผลตัวเลือกของแบบสำรวจ  264 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 ก.ย. 2558 21:40 Upright School
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แนวทางการเขียนเอกสารรายงานผล ITA  211 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ส.ค. 2558 01:00 Upright School
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
โปรแกรมวิเคราะห์ประมวลผลค่าคะแนน  814 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 2 ก.ย. 2558 21:40 Upright School