การประกวดแข่งขันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย "๑,๐๐๐ เรื่อง ๑,๐๐๐ วิจัยนวัตกรรมการศึกษาก้าวไกล ต้านภัยคอร์รัปชั่น"

โพสต์16 ส.ค. 2559 21:02โดยUpright School   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2559 19:28 ]
            
                        ลงทะเบียน Symposium 1000 เรื่อง 1000 วิจัย

การประกวดแข่งขันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย "๑,๐๐๐ เรื่อง ๑,๐๐๐ วิจัยนวัตกรรมการศึกษาก้าวไกล ต้านภัยคอร์รัปชั่น"

กลุ่มเป้าหมายที่ 1 โรงเรียนวิจัยที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ จำนวน 100 โรง จาก 5 ภูมิภาค
    - ผู้แทนโรงเรียนละ 3 คน (ผู้บริหาร 1 คน ครู 2 คน)
    - เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2559 (ลงทะเบียนร่วมงาน และจัดบูธนิทรรศการวันที่ 22)
    - วันที่ 23 สิงหาคม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
    - นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประจำบูธนิทรรศการของตัวเอง
    - เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่ สพฐ. จัดเตรียมไว้
    - ทำพิธีรับมอบเกียรติบัตรในฐานะผู้นำเสนองานวิจัยระดับประเทศ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559

กลุ่มเป้าหมายที่ 2 โรงเรียนต้นแบบวิจัย 24 โรง
    - ผู้แทนโรงเรียนต้นแบบวิจัยโรงเรียน ละ 3 คน
    - เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2559 (ลงทะเบียนร่วมงานวันที่ 22)
    -ให้นำเอกสารงานวิจัยที่ผ่านมามาจัดวางไว้ในพื้นที่ที่ทางสพฐ.เตรียมไว้ให้ ไม่ต้องมีการจัดบูธนิทรรศการ
    - วันที่ 23 สิงหาคม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
    - เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่สพฐ.จัดเตรียมไว้
    - ทำพิธีรับมอบโล่รางวัลในฐานะโรงเรียนต้นแบบวิจัยในวันที่ 26 สิงหาคม 2559

***** กลุ่มเป้าหมาย 1,2 ตามไฟล์หนังสือ ว 806 *****


กลุ่มเป้าหมายที่ 3 โรงเรียนสุจริตต้นแบบทำพิธีรับมอบป้ายโรงเรียนสุจริตจำนวน 59 โรงเรียน
(ที่มาของโรงเรียน 59 โรงเรียนคือเมื่อปี 2557 ทางโครงการได้ทำพิธีมอบป้ายโรงเรียนสุจริตให้กับโรงเรียนต้นแบบไปแล้วจำนวน 166 โรงเรียน ที่แอมบาสซาเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยา จึงคงเหลือโรงเรียนที่เรียนต้นแบบที่ต้องมารับป้ายอีกจำนวน 59 โรงเรียนจึงเชิญมารับมอบป้ายในงานนี้)
    - ผู้แทนโรงเรียนต้นแบบจำนวน 1 คน
    - เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม (ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันที่ 24 สิงหาคม)
    - เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่สพฐ.เตรียมไว้ให้
    - ทำพิธีรับมอบป้ายโครงการโรงเรียนสุจริตในฐานะโรงเรียนสุจริตต้นแบบจำนวน 59 โรงในวันที่ 26 สิงหาคม 2559

***** กลุ่มเป้าหมายที่ 3 ตามไฟล์หนังสือ ว 807*****
Ċ
Upright School,
16 ส.ค. 2559 21:02
Ċ
Upright School,
16 ส.ค. 2559 21:02
Ċ
Upright School,
16 ส.ค. 2559 21:02
Ċ
Upright School,
16 ส.ค. 2559 21:02