การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน

โพสต์28 ก.พ. 2559 20:14โดยUpright School   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2559 20:24 ]
 

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2559
ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
จ.นครนายก
     ในการนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง
ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามวันและสถานที่ดังกล่าว