การประชุมเชิงปฏิบัติการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย (โครงการโรงเรียนสุจริต)

โพสต์2 มี.ค. 2559 21:29โดยUpright School   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2559 23:45 โดย web master ]

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย ดังนี้
     1. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
     2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
     3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
     ลงทะเบียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
     4. ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2559 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก
     ลงทะเบียนภาคกลาง
     5. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
     ลงทะเบียนภาคเหนือ
     ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อส่งผู้รับผิดชอบงานวิจัย จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมตามวันและสถานที่ดังกล่าว

หมายเหตุ
     ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ต่อพ่วงมาด้วย เพื่อความสะดวกในการจัดทำงานวิจัย

ผลงานวิจัยภาคกลาง

แสดง 2 ไฟล์จากหน้า 1000วิจัยภาคกลาง

Ċ
Upright School,
10 เม.ย. 2559 23:26
Ċ
Upright School,
2 มี.ค. 2559 21:29
Comments