การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค

โพสต์22 ก.ค. 2562 19:13โดยUpright School   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2562 19:23 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ]
     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับ 5 ภูมิภาค กำหนดการดังนี้
     ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
     ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

     ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามรายละเอียดหนังสือราชการดังแนบ

ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
                                    1. ผู้รับผิดชองโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม โดยแยกเป็นภูมิภาค
                                    2. ใช้บัญชี XXX@pracharath.ac.th ที่ใช้ในการเข้าฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต ในการเข้าลงทะเบียน
                                    3. หากต้องการลงทะเบียน คลิกเมนู คลิกลงะทะเบียน เพื่อเข้าระบบการลงทะเบียนของแต่ละภูมิภาค


 ภาคเหนือ  คลิกลงทะเบียน  ปิดรับลงทะเบียน 5 สิงหาคม 2562
 ภาคใต้  คลิกลงทะเบียน  ปิดรับลงทะเบียน 12 สิงหาคม 2562
 ภาคกลาง  คลิกลงทะเบียน  ปิดรับลงทะเบียน 19 สิงหาคม 2562
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  คลิกลงทะเบียน  ปิดรับลงทะเบียน 23 สิงหาคม 2562
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  คลิกลงทะเบียน  ปิดรับลงทะเบียน 30 สิงหาคม 2562

Ċ
Upright School,
22 ก.ค. 2562 19:13
Ċ
อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี,
1 ส.ค. 2562 19:23
Ċ
Upright School,
22 ก.ค. 2562 19:13
Ċ
ว1754.pdf
(1105k)
Upright School,
22 ก.ค. 2562 19:13
Ċ
Upright School,
22 ก.ค. 2562 19:13