การให้และรับของวัญแก่ข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา

โพสต์17 ธ.ค. 2561 21:32โดยUpright School   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2561 21:35 ]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้กับข้าราชการในสังกัด เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดรับกับเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไป
   เอกสารดังแนบ
Ċ
Upright School,
17 ธ.ค. 2561 21:32
Ċ
Upright School,
17 ธ.ค. 2561 21:32
Comments