หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

โพสต์5 มิ.ย. 2561 06:03โดยUpright School   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2561 06:06 ]
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำหลักสูตรหรือชึดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

     สามารถคลิกดาวน์โหลดหลักสูตรได้ ที่นี่
Ċ
Upright School,
5 มิ.ย. 2561 06:03
Comments