หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล

โพสต์12 เม.ย. 2560 07:02โดยUpright School   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2560 07:05 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม - ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันพระปกเกล้า จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดดังแนบ
Ċ
Upright School,
12 เม.ย. 2560 07:02
Ċ
Upright School,
12 เม.ย. 2560 07:02