หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ.) รุ่นที่ 3

โพสต์27 ม.ค. 2559 23:53โดยUpright School   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2559 10:16 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ.) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 29 กรกฎาคม 2559 ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีสิทธิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ
หมดเขตรับสมัคร
Ċ
Upright School,
18 ก.พ. 2559 00:19
Ċ
Upright School,
18 ก.พ. 2559 00:20
Ċ
Upright School,
18 ก.พ. 2559 00:21
Ċ
Upright School,
7 มี.ค. 2559 22:24
Ċ
Upright School,
7 มี.ค. 2559 22:25
Comments