หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่น ๔

โพสต์31 ม.ค. 2560 02:12โดยweb master   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2560 02:13 ]
    
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร
    ในการนี้ สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วย

หมดเขตรับสมัคร ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
Ċ
web master,
31 ม.ค. 2560 02:12
Ċ
web master,
31 ม.ค. 2560 02:12
Comments