ด่วน!!! การดำเนินการโรงเรียสุจริต "เพิ่มเติม"

โพสต์3 ก.ค. 2558 00:03โดยUpright School
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ได้ดำเนินการกิจกรรมตามหนังสือราชการที่แนบมาพร้อมนี้ 
Ċ
Upright School,
3 ก.ค. 2558 00:03
Ċ
Upright School,
3 ก.ค. 2558 00:03
Comments